juli 2011

Hej!

2014-09-03T15:07:06+00:00

Välkommen till Magnus Gudmundssons plats på nätet. Jag arbetar som forskningshandläggare på Lunds universitet. Lite vid sidan om driver jag firman yta & innehåll där jag jobbar med grafisk formgivning och webbutveckling. På den här webbplatsen presenterar jag mig själv.

Hej!2014-09-03T15:07:06+00:00

yta & innehåll

2016-10-12T19:58:44+00:00

1988 formgav jag min första trycksak, en stadsdelstidning i Jönköping. Sedan dess har jag utvecklat stort intresse för grafisk formgivning. Sedan 2008 har jag samlat mina externa uppdrag i firman yta & innehåll. yta & innehåll

yta & innehåll2016-10-12T19:58:44+00:00

Mer form

2014-09-03T16:29:05+00:00

I mina anställningar på Nordiska museet, Malmö museer, Malmö högskola och Lunds universitet har jag formgivit både trycksaker och webbplatser. Exempel presenteras på https://magnusgudmundsson.se.

Mer form2014-09-03T16:29:05+00:00

Fil.dr i etnologi

2016-10-12T19:58:44+00:00

1996 inledde jag mitt avhandlingsarbete. Det behandlade new age generellt med divinationsmetoden tarot som konkret exempel. Jag disputerade 2001 med avhandlingen Tarot. New age i bild och berättelse som gavs ut av Carlsson bokförlag. New age var vid tiden för avhandlingsarbetet ett omdebatterat fält, ett fält som också var i ständig rörelse och svårt att [...]

Fil.dr i etnologi2016-10-12T19:58:44+00:00
Till toppen