Arkiv per månad: juli 2011

Hem/2011/juli

juli 2011

Publicerat

2018-04-10T17:53:34+00:00

Artiklar, antologier och böcker där jag varit författare, redaktör eller medförfattare. Huvudsakligen inom etnologi och museologi Recensioner längre ner på sidan 2012 Energirådgivares roll. Exempel från Energikontoret Skåne. I: Energirådgivning till... (Energy Advice to...), redaktör/editor Jurek Pyrko, project reports, Dept. of Energy Sciences, Faculty of Engineering, Lund University, ISRN LUTMDN/TMHP-12/3052-SE. (Läs mer) 2011 Energi- och [...]

Publicerat2018-04-10T17:53:34+00:00

Samtiden som kulturarv

2016-10-12T19:58:44+00:00

Ett projekt vid Samdoksekretariatet, Nordiska museet, finansierat via Delegationen för industrisamhällets kulturarv. Genomfördes under 2001-2002. I projektet deltog åtta museer i Sverige, kommunala, länsmuseer och centralmuseer, samt etablerade forskare inom etnologi, konstvetenskap och ekonomisk historia. Redovisning av delprojekt finns på Nordiska museeets webbplats. Här finns även fullständig projektplan. Nordiska museets förlag gav i mars 2006 [...]

Samtiden som kulturarv2016-10-12T19:58:44+00:00

Div. annat

2016-10-12T19:58:45+00:00

Förutom de forskningsprojekt jag genomfört som forskare på Lunds universitet, har jag även initierat, genomfört, varit projektledare eller samordnat  andra projekt, inom ramen för mina anställningar. På senare år har den digitala kulturen blivit mer och mer intressant för mig. Både som produktionsbas och som kommunikationsfält. Grundläggande intresset ligger på design av tryck och webb [...]

Div. annat2016-10-12T19:58:45+00:00

Curriculum Vitae

2016-10-12T19:58:45+00:00

En lista på min anställningar och några kompetenser jag tycker mig ha. Läs mer!

Curriculum Vitae2016-10-12T19:58:45+00:00
Till toppen