juli 2011

Fil.dr i etnologi

2016-10-12T19:58:44+00:00

1996 inledde jag mitt avhandlingsarbete. Det behandlade new age generellt med divinationsmetoden tarot som konkret exempel. Jag disputerade 2001 med avhandlingen Tarot. New age i bild och berättelse som gavs ut av Carlsson bokförlag. New age var vid tiden för avhandlingsarbetet ett omdebatterat fält, ett fält som också var i ständig rörelse och svårt att [...]

Fil.dr i etnologi2016-10-12T19:58:44+00:00

Div. annat

2016-10-12T19:58:45+00:00

Förutom de forskningsprojekt jag genomfört som forskare på Lunds universitet, har jag även initierat, genomfört, varit projektledare eller samordnat  andra projekt, inom ramen för mina anställningar. På senare år har den digitala kulturen blivit mer och mer intressant för mig. Både som produktionsbas och som kommunikationsfält. Grundläggande intresset ligger på design av tryck och webb [...]

Div. annat2016-10-12T19:58:45+00:00
Till toppen