Div. annat

Div. annat

Förutom de forskningsprojekt jag genomfört som forskare på Lunds universitet, har jag även initierat, genomfört, varit projektledare eller samordnat  andra projekt, inom ramen för mina anställningar.

På senare år har den digitala kulturen blivit mer och mer intressant för mig. Både som produktionsbas och som kommunikationsfält. Grundläggande intresset ligger på design av tryck och webb och kopplingen där emellan. Något som jag får utlopp för i mina anställningar, både praktiskt och på ett teoretiskt plan.

Genom Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, har jag även fått i uppdrag att utveckla kurser i digital produktion, kopplat till ett kommande kandidatprogram i digital kultur. Programmet startade vt -12 och jag undervisar om grafisk formgivning och webbdesign.

Mina intresseområden har rört underliggande eller icke etablerade strukturer inom t ex övegripande teman så som religion, samhälle och politik. Men jag är även intresserad av hur människor förhåller sig till staden eller sina hemmakvarter, genom t ex klotter, street art osv. vilket genererade ett flertal Samdok-projekt på Malmö museer.

Genom mina museianställningar har jag varit engagerad i museifrågorna, kring ”samla, vårda, visa”, mest på ett övergripande museologiskt plan.

I kursen Kulturhistoriska museer och samtiden, vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, har jag utvecklat tankarna kring museernas roll i samhället. Hur ser ett museums uppdrag ut och hur tolkas det av ”utförarna”. Kursen är tänkt för de som jobbat några år i branschen.

Jag är också intresserad av museernas uppdrag i relation till den så kallade ”nya” tekniken. Vad händer med museimaterialet när ”ny” teknik används och när museerna får ”nya” besökare? Och vilka ”nya” definitioner av museernas verksamhet uppstår?

 

No Comments

Post A Comment