Archive

Cybernormer.se Redesign av webbgränssnitt Uppdrag inom ramen för tjänst på Lunds universitet http://cybernormer.se  ...

Tidskrift, Centrum för Danmarksstudier, sedan Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet. Framtagande av mall samt produktion av tre nummer....

Redesign av Arbetsliv i omvandling Grafisk profil gällande tryck och webb Uppdrag: Inom ramen för tjänst på Lunds universitet, Work, Technology and Social Change, Arbetsmiljöhögskolan.  ...