Projektbeskrivning

Högskolepedagogisk konferens 2011

Centrum för akademiskt lärarskap (AKL)

AKL-konferens_3Programbok_omslag