Projektbeskrivning

Redesign av tidskrift en Pedagogisk forskning i Sverige

Grafisk profil, tryck och webb

Malmö högskola och Lunds universitet

pedfoPFiS omslag nr 1-2 2013