Projektbeskrivning

Poster till seminarium med Gert Biesta på Malmö högskola 14 december 2014.

Centrum för akademiskt lärarskap. (AKL)

biesta2012