Projektbeskrivning

Tre små filmer: Kampen om sjukfrånvaron
Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA)
Malmö högskola

Kampen och sjukfrånvaron 1, Rehabiliteringskedjan. En nödvändig reform?

Björn Johnson, Kampen och sjukfrånvaron 2. Myten om sjukskrivningsepidemin.

Björn Johnson, Kampen om sjukfrånvaron 3. Paradoxen med de sjukskrivna arbetslösa.