Publicerat

Artiklar, antologier och böcker där jag varit författare, redaktör eller medförfattare. Huvudsakligen inom etnologi och museologi

Recensioner längre ner på sidan

2012

Energirådgivares roll. Exempel från Energikontoret Skåne. I: Energirådgivning till… (Energy Advice to…), redaktör/editor Jurek Pyrko, project reports, Dept. of Energy Sciences, Faculty of Engineering, Lund University, ISRN LUTMDN/TMHP-12/3052-SE. (Läs mer)

2011

Energi- och klimatrådgivningens praktik i Skåne. Kommunförbundet Skåne, Rapport nr 2 2011 Forskning och Innovation (pdf)

2009

Museum 3.0. Samtid&Museer nr 2 2009 (pdf)

2008

Användarna i fokus. Samtid&Museer nr 1-2 2008. (pdf)

2007

Mellan identitet och norm. Dokumentationsprojekt vid Malmö museer. (pdf)

2006

Samtiden som kulturarv. Svenska museers samtidsundersökningar 1975-2000. Magnus Gudmundsson och Eva Silvén (red). Stockholm: Nordiska museets förlag.

2005

Det dokumenterande museet. I: Samtid & museer, nr 1-2 2005 (pdf).

2004

Vem äger museet? I: Samtid & museer, nr 1-2 2004 (pdf).

2003

Vad ska vi med insamlingspolicy till? I: Samtid & museer, nr 1-2 2003 (pdf).

2001

Tarot. New age i bild och berättelse. Stockholm: Carlsson bokförlag. Avhandling vid etnologiska institutionen, Lunds universitet. (läs prologen, pdf). Säljes för 100:-.

How to analyse Practice in the New Age Movement. I: Wolf-Knuts, Ulrika och Annikki Kaivola-Bregenhøj (red): Pathways. Approaches to the Study and Teaching of Folklore. Åbo. NNF Publications 9.

1999

New age. Tröst i nytt millennium? I: Tiden. Tidskrift för socialistisk kritik och politik. nr 5 1999 (pdf).

Tarotkorten och postmoderniteten. Mångfald, val och upplevelse i new age. I: Tradisjon. Tidsskrift for folkminnesvitskap nr 1 1999 (pdf).

Styrs Dolly av stjärnorna? Identitet mellan tro och vetenskap. I: Tvärsnitt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. nr 1 1999, tillsammans med Malin Ideland (pdf). Länk till artikeln.

1998

Crying in the Chapel. Myten Elvis, hans uppståndelse och frälsarkraft. I: LundaLinjer. Temanummer om Elvis Presley. nr 116 1998 (pdf).

Mellan vidskepelse och vetenskap. I: Svenska Dagbladet. Samtider, 22 mars 1998 (pdf). Okunnighet skapar rädsla. I: Sydsvenska Dagbladet. Aktuella frågor, 22 februari 1998 (pdf).

1997

Motovun i våra hjärtan. Vacker natur och arkitektur i möte med en esoterisk förklaringsmodell. I: LundaLinjer. nr 115 1997.

1996

Tänka, äta, försvara. Om vegetarianer, deras syn på sig själva och andra. I: NordNytt. Nordisk tidskrift for etnologi och folkloristikk. nr 64 1996.

Övning ger färdighet. Reflektioner kring ekonomistudenter och sinnena känser, syn och lukt. I: LundaLinjer. nr 112 1996.

Allt kan hända. Rapport inom projektet skola i kulturell identitet rörande välutbildad ungdom på 1990-talet. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.

Recensioner i urval

Birgitta Svensson (red): Föremål för forskning. Trettio forskare om det kulturhistoriska museimaterialets möjligheter. Nordiska museets förlag, Stockholm 2005 (pdf).

Inga-Lill Aronsson & Birgitta Muerling (red): Det bekönade museet. Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet. Uppsala: Skrifter utgivna av institutionen för ABM vid Uppsala universitet. Volym 1. I: Rig. Kulturhistorisk tidskrift nr 4 2005 (pdf).

Rolf Kjellström: Samernas liv. Stockholm: Carlsson bokförlag. I: Rig. Kulturhistorisk tidskrift.

Merete Demant Jacobsen: Shamanism. Traditional and Contemporary approaches to the Mastery of Spirits and Healing. New York/oxford: Berghahn Books. I: Ethnologia Scandinavica 2002.

Agneta Lilja: Sockarade hjärtan och godissugna spöken. Alla hjärtans dag och Halloween. Två nya festseder i Sverige. Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet. I: Rig. Kulturhistorisk tidskrift. nr 1 1999.

Magnus Berg: Hudud. Ett resonemang om populärorientalismens bruksvärde och världsbild. Stockholm: Carlsson bokförlag. I: Rig. Kulturhistorisk tidskrift. nr 4 1998.

Torgny Lindgren: Hummelhonung. Stockholm: Norstedts. I: Folket i bild/Kulturfront. nr 7 1995.

Gå överst på sidan