Samtiden som kulturarv

Samtiden som kulturarv

Ett projekt vid Samdoksekretariatet, Nordiska museet, finansierat via Delegationen för industrisamhällets kulturarv. Genomfördes under 2001-2002.

I projektet deltog åtta museer i Sverige, kommunala, länsmuseer och centralmuseer, samt etablerade forskare inom etnologi, konstvetenskap och ekonomisk historia.
Redovisning av delprojekt finns på Nordiska museeets webbplats. Här finns även fullständig projektplan.

Nordiska museets förlag gav i mars 2006 ut boken Samtiden som kulturarv. Svenska museers samtidsundersökningar 1975-2000, som projektets slutredovisning. Redaktörer är Magnus Gudmundsson och Eva Silvén.

No Comments

Post A Comment