Fil.dr i etnologi

1996 inledde jag mitt avhandlingsarbete. Det behandlade new age generellt med divinationsmetoden tarot som konkret exempel. Jag disputerade 2001 med avhandlingen Tarot. New age i bild och berättelse som gavs ut av Carlsson bokförlag.
New age var vid tiden för avhandlingsarbetet ett omdebatterat fält, ett fält som också var i ständig rörelse och svårt att kategorisera, definiera och hantera. Därför var det ett metodiskt svårt forskningsämne. Det saknades dessutom tidigare grundforskning. Min avhandling kom därför delvis att berätta vad new age kunde vara under sista delen av 1990-talet, men också om hur budskap förmedlas, hur internet och föreningar användes för att legitimera verksamheten.
Det fanns flera delsyften med avhandlingen. Dels det deskriptiva syftet. Vad är new age utifrån ett aktörsperspektiv? Dels det innehållsliga syftet. Vad innehåller new age och hur förhåller det sig till etablerade religionsytringar? Och dels ett syfte att se hur och vilka budskap som förmedlas vid den specifika tarottolkningen. Det sista syftet är det mest centrala i avhandlingen.
Teoretiskt och metodiskt var det inspiration från Foucaults diskursanalys förenad med folklorisk teori kring berättande som var utgångspunkten. Olika teoretiska ingångar användes sedan i varje specifikt kapitel, mest som inspiration och tematiskt.
Avhandlingen är slut på förlaget och går inte längre att köpa i butik, men jag har några kvar som jag säljer för 100:- inkl frakt.

Kontakta mig om du vill köpa boken