SAMDOK’s e-serie

SAMDOK-sekretariatet

Category
Nordiska museet
About This Project

Framtagande av e-version av SAMDOK-sekretariatets skriftserie.

Två nummer: Beskrivningens metodik och Perspektiv på intervjuer.