juli 2011

Publicerat

2018-04-10T17:53:34+00:00

Artiklar, antologier och böcker där jag varit författare, redaktör eller medförfattare. Huvudsakligen inom etnologi och museologi Recensioner längre ner på sidan 2012 Energirådgivares roll. Exempel från Energikontoret Skåne. I: Energirådgivning till... (Energy Advice to...), redaktör/editor Jurek Pyrko, project reports, Dept. of Energy Sciences, Faculty of Engineering, Lund University, ISRN LUTMDN/TMHP-12/3052-SE. (Läs mer) 2011 Energi- och [...]

Publicerat2018-04-10T17:53:34+00:00

Div. annat

2016-10-12T19:58:45+00:00

Förutom de forskningsprojekt jag genomfört som forskare på Lunds universitet, har jag även initierat, genomfört, varit projektledare eller samordnat  andra projekt, inom ramen för mina anställningar. På senare år har den digitala kulturen blivit mer och mer intressant för mig. Både som produktionsbas och som kommunikationsfält. Grundläggande intresset ligger på design av tryck och webb [...]

Div. annat2016-10-12T19:58:45+00:00
Till toppen