Pedagogisk forskning i Sverige

Pedagogisk forskning i Sverige

Pedagogisk forskning i Sverige

Ny grafisk profil, migrerad webbplats, ny tidskriftslayout

http://pedagogiskforskning.se

Uppdrag: inom tjänstgöring på Malmö högskola.

Pedagogisk Forskning i Sverige är en vetenskaplig tidskift som dokumenterar, granskar och debatterar pedagogisk forskning och dess villkor i Sverige. Den har sedan starten1996 varit ett viktigt bidrag för utvecklingen av teori och metodfrågor inom svensk pedagogisk forskning. Dess strävan är att med hög vetenskaplig kvalité bidra med analyser av pedagogik i vid mening och att låta olika traditioner och synpunkter prägla innehållet.

pedfo-thumb

No Comments

Post A Comment