Publicerat

2018-04-10T17:53:34+00:00

Artiklar, antologier och böcker där jag varit författare, redaktör eller medförfattare. Huvudsakligen inom etnologi och museologi Recensioner längre ner på sidan 2012 Energirådgivares roll. Exempel från Energikontoret Skåne. I: Energirådgivning till... (Energy Advice to...), redaktör/editor Jurek Pyrko, project reports, Dept. of Energy Sciences, Faculty of Engineering, Lund University, ISRN LUTMDN/TMHP-12/3052-SE. (Läs mer) 2011 Energi- och [...]