museologi

Ett projekt vid Samdoksekretariatet, Nordiska museet, finansierat via Delegationen för industrisamhällets kulturarv. Genomfördes under 2001-2002. I projektet deltog åtta museer i Sverige, kommunala, länsmuseer och centralmuseer, samt etablerade forskare inom etnologi, konstvetenskap och ekonomisk historia. Redovisning av delprojekt finns på Nordiska museeets webbplats. Här finns även fullständig...