juli 2011

Samtiden som kulturarv

2016-10-12T19:58:44+00:00

Ett projekt vid Samdoksekretariatet, Nordiska museet, finansierat via Delegationen för industrisamhällets kulturarv. Genomfördes under 2001-2002. I projektet deltog åtta museer i Sverige, kommunala, länsmuseer och centralmuseer, samt etablerade forskare inom etnologi, konstvetenskap och ekonomisk historia. Redovisning av delprojekt finns på Nordiska museeets webbplats. Här finns även fullständig projektplan. Nordiska museets förlag gav i mars 2006 [...]

Samtiden som kulturarv2016-10-12T19:58:44+00:00

Div. annat

2016-10-12T19:58:45+00:00

Förutom de forskningsprojekt jag genomfört som forskare på Lunds universitet, har jag även initierat, genomfört, varit projektledare eller samordnat  andra projekt, inom ramen för mina anställningar. På senare år har den digitala kulturen blivit mer och mer intressant för mig. Både som produktionsbas och som kommunikationsfält. Grundläggande intresset ligger på design av tryck och webb [...]

Div. annat2016-10-12T19:58:45+00:00
Till toppen